Zapis wystąpienia o Human Design na Festiwalu Jedności w Dymaczewie Nowym. 2019